Mapa

scholar_logo_md_2011     dblp logo

1.  Tytuł: Analysis of information needs of heterogeneous environment in sustainable urban freight transport (Badanie potrzeb informacyjnych środowiska heterogenicznego w systemie zrównoważonego miejskiego transportu towaroweg0

  • Instytucja realizująca: Polish National Science Centre
  • Numer wniosku: DEC-2012/05/B/HS4/03818
  • Stanowisko: Główny wykonawca
  • 2013-2015
  • Realizowany

2.  Projekt UE C-Liege: Clean Last mile transport and logistics management for smart and efficient local Governments in Europe

  • Stanowisko:  In House Consultant
  • 2009 – 2013
  • Zakończony – rozliczony

3.  Tytuł: Badanie i modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego w regionie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem środkowoeuropejskiego korytarza transportowego północ-południe.

  • Numer wniosku: N R11 0023 06
  • Kierownik: dr hab. Czesława Christowa
  • Instytucja realizująca: Akademia Morska w Szczecinie\Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
  • Dyscyplina naukowa: R11 (N114) – Polityka Regionalna, Polityka Społeczna i Demografia
  • 2010 – 2012
  • Zakończony – rozliczony

4.  Program: „Bon na Innowację”

  • Instytucja realizująca: PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
  • Stanowisko: Kierownik projektu
  • Przygotowanie i wdrożenie w firmie „Prywatna praktyka okulistyczna OKO” rozwiązań informatycznych ułatwiających pracę lekarza okulisty
  • 2009
  • Zakończony – rozliczony